Azerbaijan DVB-T

Azerbaijan DVB-T

Azerbaijan state-owned broadcast company Teleradio has built 10 new digital terrestrial TV transmitters across the country, reports Trend. Four new senders will be finished by the end of August. Around 98 percent of the country's population is now covered by the service. The public DVB-T package includes 12 TV channels re-transmitted over the Mpeg-4 format.

 

Azerbaijian DVB-T

« Previous | 1 | 2 | Next »

Azərbaycan dövlət yayım şirkəti Teleradio ölkədə 10 yeni rəqəmsal yerüstü televiziya vericiləri inşa edib. Dörd yeni göndərənlər avqustun sonuna başa çatacaq. Ölkə əhalisinin təxminən 98 faizi artıq xidmət ilə əhatə olunur. İctimai DVB-T paketi 12 TV kanalı MPEG-4 formatı yenidən ötürülən daxildir.

Hot Keywords
ISDB-T  Thailand DVB-T2  Russia DVB-T2  Car DVB-T2  Italy DVB-T2 HEVC  EWBS  Colombia DVB-T2  Germany DVB-T2 H265  Czech DVB-T2 H.265  Indonesia DVB-T2  ประเทศไทย DVB-T2  รถ DVB-T2  COFDM  Video Transmitter